• slider img 1
  • slider img 2
  • slider img 1
  • „Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby to dopomóc jej w pomaganiu sobie” L. M. Brammer
  • „Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby to dopomóc jej w pomaganiu sobie” L. M. Brammer
  • „Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby to dopomóc jej w pomaganiu sobie” L. M. Brammer

Dzienny Dom Pomocy

Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Twój Krok Do Lepszego Jutra

Projekt „Twój krok do lepszego jutra” jest realizowany przez Gminę Brzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Pośredniczącą II (Wojewódzkim Urzędem Pracy) w Opolu, w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Przejdź do strony →

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Informujemy,że w dniu 21.11.2014r. w związku z szkoleniem pracowników:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:15

Dzienny Dom Pomocy oraz Punkt Pomocy Kryzysowej będą czynne do godziny 14:00

 

 

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu odnośnie platformy SEPI, kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu umożliwiającemu podmiotom administracji publicznej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji od 01.10.2014r nie ma konieczności osobistego dostarczania zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Drukuj

APEL DO MIESZKAŃCÓW BRZEGU

administrator włącz .

APEL DO MIESZKAŃCÓW BRZEGU

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi dokonywania oszustw i kradzieży przez osoby podające się za pracowników socjalnych (pracowników opieki społecznej) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że :

  • pracownicy socjalni zazwyczaj odwiedzają osoby/rodziny w związku ze złożeniem przez nie podania o pomoc lub w zakresie innej sprawy załatwianej przez ww. osoby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • pracownik socjalny, w wyjątkowych sytuacjach (zgłoszenie przez inne osoby lub instytucje, że dana osoba/rodzina potrzebuje pomocy itp.), może odwiedzić osobę/rodzinę bez uprzedzenia, jednak w takim przypadku obowiązany jest przedstawić się z imienia i nazwiska i okazać legitymację pracownika socjalnego. 
  • pracownicy socjalni nie oferują pieniędzy unijnych, nie mogą również pobierać jakichkolwiek pieniędzy od osób, które odwiedzają.

 

Drukuj

Asystent Rodziny

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu od 01.07.2014r. zatrudnia Asystenta Rodziny.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent rodziny, między innymi:

·         pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,

·         doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,

·         pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny,

·         pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,

·         doradza jak zarządzać pieniędzmi,

·         informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

·         wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,

·         wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

·         pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę, chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 

Asystent Rodziny pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Jabłkowa 5

tel. (77) 416 99 93 /  (77) 416 81 68 
tel./fax: (077) 404 55 95 do 96
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla