• slider img 1
  • slider img 2
  • slider img 1
  • „Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby to dopomóc jej w pomaganiu sobie” L. M. Brammer
  • „Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby to dopomóc jej w pomaganiu sobie” L. M. Brammer
  • „Najbardziej pomocną rzeczą, jaką możemy zrobić dla drugiej osoby to dopomóc jej w pomaganiu sobie” L. M. Brammer

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Twój Krok Do Lepszego Jutra

Projekt „Twój krok do lepszego jutra” jest realizowany przez Gminę Brzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Pośredniczącą II (Wojewódzkim Urzędem Pracy) w Opolu, w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Przejdź do strony →

Drukuj

Program DULUTH

administrator włącz .

CZYM JEST PROGRAM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC?

 „Program Edukacyjno – Korekcyjny dla Sprawców Przemocy Domowej” jest programem psychoedukacyjnym, którego celem jest zmiana zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Program powstał na bazie „Programu z Duluth”, inspiracją do jego opracowania i wdrożenia było seminarium zorganizowane przez Fundację im. St. Batorego oraz Stowarzyszenie „Sedno” w 2001 r., pod tytułem „Pomoc dla sprawców przemocy”, które prowadził Marek Prejzner z Polish-American Association w Chicago.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU?

Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program skoncentrowany jest na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go przemocy.

JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ/SKIEROWAĆ OSOBĘ DO WZIĘCIA PROGRAMIE?

Między innymi poprzez kontakt z Punktem Pomocy Kryzysowej (ul. Piastowska 29) działającym przy MOPS w Brzegu lub poprzez kontakt telefoniczny z p. Sebastianem Plutą – 602552533

 

Drukuj

Zmiany godzin przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że od 19.01.2015r. obowiązują nowe godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych

 

Poniedziałek 7:30-10:00 14:00-15:00
Wtorek 7:30-10:00 14:00-15:00
Środa 7:30-10:00 -----
Czwartek 7:30-10:00 14:00-15:00
Piątek 7:30-10:00 14:00-15:00
Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Uprzejmie informujemy, że dzień

24 grudnia 2014 roku

jest dniem wolnym od pracy dla

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,

Dziennego Domu Pomocy oraz Punktu Pomocy Kryzysowej

(w zamian za dzień świąteczny 1 listopada 2014 roku, przypadający w sobotę

- Zarządzenie Nr 24/2013 Kierownika MOPS w Brzegu z dnia 31.12.2013 r.)

 

Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

administrator włącz .

    

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program ten będzie polegał na dostarczaniu najuboższym osobom i rodzinom pomocy żywnościowej w formie paczek.

Z pomocy będą mogły korzystać osoby, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu pn.: „Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (FEAD).


Czas trwania programu grudzień 2014- styczeń 2015

 

Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

Międzyparafialny Zespół CARITAS w Brzegu

ul. Plac Młynów 7 w Brzegu.

         

Drukuj

Spotkanie opłatkowe w PPK

administrator włącz .

 


 

 

 

To już ostatnie dni działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii oraz Klubu Młodzieżowego w 2014 roku, które działają przy Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. Dlatego w dniu 11 i 12 grudnia 2014 roku, odbyły się Spotkania Opłatkowe, dzieci i młodzieży biorących udział, na co dzień,

w zajęciach socjoterapeutycznych i innych działaniach, które prowadzone są przez kadrę opiekuńczo wychowawczą.

W Spotkaniu Opłatkowym z dziećmi wzięła udział Pani Elżbieta Gawryjołek – Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Brzeg, Pani Anna Owczar – zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, wychowawcy oraz dzieci z rodzin potrzebujących wparcia.

Uroczystości odbyły się w jednej z brzeskich restauracji oraz w miejscu – Świetlicy- gdzie dzieci, na co dzień, realizują zaplanowane zajęcia. Tam mogły czuć się swobodnie, ale nie mniej jednak-  były bardzo przejęte tak ważnym w życiu dla każdego chrześcijanina spotkaniu.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym na działalność Świetlicy w 2014 roku- dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia- mogły przeżyć normalną- domową Wigilię. Na stołach znalazły się pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z uszkami, smażona ryba, ciasto i ulubione przez dzieci napoje. Wszystko odbywało się w rodzinnej atmosferze przy dźwiękach znanych i lubianych Kolęd- śpiewanych również przez obecne  na  Spotkaniu Opłatkowym dzieci.  Podczas tego ostatniego w 2014 roku spotkania Klubu Młodzieżowego i Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii dzieci zostały obdarowane paczkami, w których znajdowało się wiele słodkości, natomiast ich rodzice otrzymali paczki żywnościowe, które pozwolą wzmocnić ich domowe spotkania rodzinne – Wigilię.

 

Kierownik PPK Brzeg

Ryszard Lau

 

 

Drukuj

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w PPK Brzeg

administrator włącz .

W związku z potrzebą podnoszenia kwalifikacji/umiejętności, w dniu 11 grudnia 2014 roku w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu- odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego uchwałą nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Brzegu oraz Zarządzeniem nr 831/2012 Burmistrza Miasta Brzegu.

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi swoje działania na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Regulaminu. Zespół Interdyscyplinarny składa się z siedmiu członków, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów powołani są z określonych rozporządzeniem obszarów. W Brzegu są to: Ryszard Lau -Przewodniczący ZI – Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej, Michał Kwiatkowski – terapeuta PPK Brzeg, Edyta Ejsmont – Kurator SR w Brzegu, Barbara Górzyńska – Brzeskie Centrum Medyczne, Dorota Majewska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Sławomir Spychała – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Marek Wyka – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji.

W szkoleniu Zespołu w dniu 11 grudnia 2014 roku wzięła udział również zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Anna Owczar, która w codziennej pracy, wspomagając pracowników socjalnych, spotyka się z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie.

Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego przeprowadził trener Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii  z Wrocławia i trwało około sześciu godzin zajęć, prowadzonych głównie w formie warsztatowej, co znacznie podnosi jakość szkolenia. Podnoszenie umiejętności w różnych formach szkoleniowych pozwala nam na jeszcze lepsze działania, podejmowanie odpowiednich decyzji  w celu pomocy rodzinom zamieszkałym w Brzegu , w których jest prowadzona procedura Niebieskiej Karty – czyli rodzinom, w których zachodzi podejrzenie stosowania przemocy domowej.

 

Kierownik  PPK Brzeg

Ryszard Lau

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Jabłkowa 5

tel. (77) 416 99 93 /  (77) 416 81 68 
tel./fax: (077) 404 55 95 do 96
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla